دبستان دخترانه امام صادق (ع)
 
تماس با ما  
آدرس: شهرک غرب - ایوانک غربی- زرافشان شمالی- کوچه خوارزم- ابتدای بن بست افتخار
تلفن:  88081818
88099119
88094336
تلفن رابط انجمن اولیا و مربیان: 09015490533
 
دورنگار: 88363332
 
ایمیل: dabestan@ pri.imamsadeq-gsch.ir
نقشه